شرايط شرعي و عمومي ازدواج موقت

 • دختر باكره نياز به اجازه ولي شرعي خود دارد. (ولي شرعي: پدر است و در صورتي كه پدر از دنيا رفته، هر كدام از اجداد پدري كه زنده باشند و اگر هيچكدام زنده نباشند، رضايت خود دختر كافي است.)
 • دختري كه بكارتش با غير جماع از بين رفته است نيز به اذن ولي نياز دارد.
 • زن غير باكره اي كه بكارتش با جماع از بين رفته (حتي زنا) نياز به اذن ولي ندارد.
 • مرد نياز به اجازه كسي ندارد.
 • هر يك از مرد و زن بايد قبل از خواندن صيغه، ميزان مهريه و مدت صيغه را مشخص كرده و توافق كنند.
 • هر يك از مرد و زن مي توانند شرط يا شرايطي را در ضمن عقد موقت قرار دهند و در صورتي كه طرف ديگر شرط را بپذيرد و عقد را مبني بر آن شرط بخوانند، بايد به آن شرط پايبند باشد.
 • آنچه در عقد موقت بر مرد واجب مي شود، همان مهريه اي است كه قبل از عقد بر آن توافق شده و نيز اگر شرطي هم در ضمن عقد گذاشته شده باشد آن هم لازم الاجراست. بنابراين دادن نفقه بر مرد واجب نمي باشد مگر اينكه در ضمن عقد شرط شده باشد.
 • اگر هر يك از زن و مرد در فاصله اين عقد موقت يا بعد از آن از دنيا بروند از يكديگر ارث نمي برند.
 • اگر در نتيجه اين ازدواج فرزندي منعقد شود، اين فرزند از نظر شرعي و قانوني فرقي با فرزند ازدواج دائم ندارد. و اگر هر يك از والدين يا مشتركاً موجب سقط نطفه يا جنين يا بچه شوند، گناه كرده اند و ديه بايد بدهند.
 •  زني كه شوهرش مرده است، بايد پس از فوت شوهرش چه با او نزديكي كرده باشد و چه نكرده باشد، چهار ماه و ده روز عده نگه دارد. (عده فوت)
 •  زني با طلاق از شوهرش جدا شده در صورتي كه با او نزديكي كرده باشد بايد تا سه بار حيض شدن و پاك شدن عده نگه دارد. (عده طلاق)
 •  زني كه در عقد موقت كسي بوده پس از تمام شدن مدت صيغه يا بخشيدن ادامه آن توسط مرد، بايد تا دو بار حيض شدن و پاك شدن عده نگه دارد. (عده صيغه)
 • به طور كلي «عده» به اين معناست كه در مدتي كه نام آن عده ناميده مي شود زن حق ازدواج با مرد ديگري را ندارد، زني كه در عده طلاق به سر مي برد اگر طلاقش رجعي بوده و شوهرش بخواهد كه او را برگرداند،‌ نياز به عقد مجدد در اين مدت را ندارد و زني كه در عده صيغه موقت به سر مي برد،‌ اگر بخواهد صيغه مرد ديگري شود بايد صبر كند كه مدت عده اش تمام شود ولي اگر بخواهد صيغه همان مردي شود كه در عده صيغه اش به سر مي برد شود، لازم نيست كه صبر كند كه عده اش تمام شود و مي تواند دوباره صيغه همان مرد شود، اما بايد مجدداً صيغه را بخوانند.
 •  زني كه شوهرش را ترك كرده يا شوهرش او را ترك كرده چه از آن شوهر خبر داشته باشد و چه از او خبري نداشته باشد، حتي اگر اين دوري بسيار طولاني هم شده باشد، آن ها زن و شوهر هستند و زن نمي تواند قبل از طلاق با ديگري ازدواج كند، چه ازدواج دائم و چه موقت.
 •  اگر زني صيغه مردي شده باشد، قبل از اتمام مدت يا بخشيدن ادامه آن توسط مرد، نمي تواند صيغه موقت يا دائم مرد ديگري شود، حتي اگر با مرد نزديكي هم نكرده باشد و حتي اگر در اين مدت بدون اينكه مرد بقيه مدت را به زن بخشيده باشد، يكديگر را رها كرده باشند.
 •  مرد مي تواند قبل از پايان مدت توافق شده بقيه مدت را به زن ببخشد،‌ اما در هر صورت حتي اگر نزديكي هم نكرده باشد بايد مهريه زن را تمام و كمال بدهد.
 •  مهريه از شرايط صحت عقد است،‌ و تفاوتي ندارد كه مقدار آن چقدر باشد، كم باشد يا زياد. اما زن مي تواند پس از عقد همه يا بخشي از آن را به مرد ببخشد. 
 • در ازدواج موقت هم بايد حتماً عقد خوانده شود و رضايت طرفين كافي نيست.
 • ازدواج دائم با اهل کتاب (مسیحی ها و یهودی ها) جایز نیست. اما مرد مسلمان می تواند با زن اهل کتاب (مسیحی یا یهودی) ازدواج موقت کند. و از نظر سایر شرایط و احکام با زن مسلمان تفاوتی ندارد.
 • ازدواج موقت طلاق ندارد ولی به دو صورت فسخ می شود یکی اینکه مدتی که توافق شده بوده تمام شود و دیگر اینکه مرد به زن بگوید : «بقیه مدت را به تو بخشیدم» که البته در هر دو صورت مرد وظیفه دارد تمام مهریه ای را که با زن توافق کرده است به او بدهد.
+ نوشته شده در  ساعت   توسط ازدواج موقت | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
مسائل واحکام مربوط به ازدواج موقت : صیغه

نوشته های پیشین
اسفند 1387
آبان 1387
آرشیو موضوعی
دستور خواندن عقد موقت
احکام صیغه ( احکام ازدواج موقت )
ازدواج موقت
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM